Koppelingstatus:

SIVI 2019, 2021 en 2022: de belangrijkste verschillen in deze uniforme datastandaard

Net als vele andere partijen in de markt van arbodiensten en HR-dienstverlening, maakt newdays connect gebruik van de uniforme datastandaard SIVI. De standaard vormt een stabiele basis voor het koppelen van systemen en zorgt dat ketenpartners informatie goed en geautomatiseerd kunnen uitwisselen. Ieder jaar wordt de standaard geüpdatet, naar aanleiding van nieuwe inzichten of wijzigingen in wet en regelgeving. We nemen je in dit blog mee in de verschillen tussen de SIVI-standaarden en onze werkwijze om de norm succesvol te hanteren.

In juli 2022 werd de nieuwste versie van de Verzuimstandaard Werkgevers-Arbodiensten gereleased door SIVI. Het is het startsein voor partijen als newdays en talloze gekoppelde systemen, om de eigen software opnieuw onder ogen te nemen en de datastromen te optimaliseren. newdays hanteert momenteel de verzuimstandaard uit 2021 en werkt op de achtergrond aan de implementatie van de SIVI verzuimstandaard 2022. We nemen hier bewust de tijd voor, omdat we zorgvuldig te werk willen gaan en bovendien merken dat aangesloten partijen om ons heen (ook) nog werken met de standaard uit 2021, of zelfs uit 2019. Om de aansluiting met gekoppelde systemen te houden, bewegen we daarom zorgvuldig mee met de markt. Naar verwachting betekent dit dat we in de loop van 2023 de wijzigingen in de verzuimstandaard 2022 zullen doorvoeren in newdays connect.

Het belang van SIVI en het bijhouden van wijzigingen

Wijzigingen in SIVI zijn voor een koppelplatform als newdays connect een belangrijk punt van aandacht. Sinds de release van SIVI 2022 in juli, bereiden we onze systemen voor op de aangekondigde wijzigingen. We vinden het belangrijk om de standaard in zijn puurste vorm te hanteren, omdat we geloven dat de integratie van software binnen de verzuimwereld bij een dergelijke standaard gebaat is. Het maakt samenwerking eenvoudiger en voorkomt fouten bij gegevensoverdracht. Een kleine wijziging in de standaard kan eenvoudig te verwerken zijn in alle systemen, óf kan enorme gevolgen hebben voor de verwerking van de data die door ons koppelplatform verwerkt wordt. Gelukkig is onze analyse dat de wijzigingen tussen onze huidige standaard en de nieuwe versie, weinig consequenties zullen hebben.

SIVI 2019 versus 2021

Het verschil tussen de door sommige softwarepartijen nog gehanteerde standaard uit 2019, en de door newdays gehanteerde standaard uit 2021, is door ons ook uitgekristalliseerd. De verschillen zitten daarbij voornamelijk in de bestanden WerkgeversGegevensBasisregistratie, WerknemersGegevens en VerzuimMeldingen. Zo is bijvoorbeeld de geslachtscode O (voor Onbekend of ongedefinieerd) toegevoegd. Binnen de WerknemersGegevens is echter ook een grotere wijziging doorgevoerd, door de deeltijdfactor anders weer te geven. Xml tag DltfctNVS is hier vervangen door xml tag: AantUNormWk, waardoor de deeltijdfactor nu wordt weergegeven in normuren. Binnen newdays connect houden we rekening met deze wijzigingen en zorgen we ook voor een juiste verwerking, wanneer gegevens via een oudere standaard worden doorgegeven.

De toekomst van de verzuimstandaard

We kaartten het al eerder aan: het belang van een standaard als deze is van groot belang voor de juiste verwerking van verzuimgegevens. In de toekomst verwachten wij dat steeds meer partijen dit zullen erkennen en gebruik gaan maken van SIVI. Als koppelplatform voor arbodiensten en HR willen we hierin voorop lopen en zorgen we dat onze exportkoppelingen altijd voldoen aan de standaard. We houden wijzigingen nauwlettend in de gaten en kijken daarnaast hoe snel de rest van de markt meebeweegt. Op die manier zorgen we dat newdays connect altijd goed blijft aansluiten bij alle vooraanstaande platformen en portals. Zodat onze gebruikers de zekerheid hebben van gegevens die op een juiste manier zijn verwerkt.

Vragen over SIVI en hoe newdays SIVI gebruikt? Neem contact op voor meer informatie.